Úvodní
stránka
Napište
nám
Kontakty Správa RS
Dnes má svátek Alena. Dnes je 13. srpen 2022
Plakát EU peníze školám

DIGIT - digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

EU peníze středním školám

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0496

Doba realizace projektu: 16. 04. 2012 – 15. 04. 2014 (24 měsíců)

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných.

Aktivity projektu:

  1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
  2. Individualizace výuky cizích jazyků.
  3. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.
  4. Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti.


Publicita