Logo školy

Studijní materiály Učíme se lépe, učíme se interaktivně

Matematika


Název tématu
41. Základní početní operace s celými čísly [PDF, 196 kB]
42. Základní početní operace s desetinnými čísly [PDF, 194 kB]
43. Zlomky-pojem, sčítání, odčítání, násobení, dělení [PDF, 298 kB]
44. Převody jednotek-u oboru KP- jednotky objemu, jednotky hmotnosti [PDF, 1,3 MB]
45. Převody jednotek - délky, obsahu, objemu, hmotnosti (pro obory ZPÚ a OP) [PDF, 2,1 MB]
46. Rovinné obrazce-obvod, obsah-vzorce, výpočty, práce s kalkulačkou [PDF, 320 kB]
47. Procenta [PDF, 204 kB]
64. Tělesa - objem, hmotnost, práce s tabulkami [PDF, 529 kB]
65. Kvádr [PDF, 355 kB]
66. Krychle [PDF, 314 kB]
67. Válec [PDF, 330 kB]
68. Jehlan [PDF, 311 kB]
69. Kužel [PDF, 307 kB]
70. Koule, polokoule [PDF, 417 kB]
71. Příklady z odborné praxe pro daný uč. o obor [PDF, 426 kB]
Publicita projektu