Logo školy

Studijní materiály Učíme se lépe, učíme se interaktivně

Odborné kreslení


Název tématu
78. Základní geometrické konstrukce používané v OK [PDF, 830 kB]
79. Normalizace v technickém kreslení [PDF, 353 kB]
80. Způsoby zobrazování těles, pravoúhlé promítání, sdružené průměty [PDF, 1,8 MB]
81. Kótování - základní pojmy a pravidla, zásady a způsoby [PDF, 1,6 MB]
82. Kreslení náčrtů-postup při kreslení [PDF, 1,5 MB]
100. Předepisování přesnosti rozměrů na výkresech, tolerované a netolerované rozměry, lícovací soustava ISO [PDF, 2,2 MB]
101. Kreslení strojních součástí a spojů - závity a šrouby, kolíky, klíny, čepy, pera, hřídele, ložiska, ozubená kola, nýtové spoje, svarové spoje [PDF, 6,9 MB]
102. Rozbor a čtení výrobních výkresů součástí [PDF, 1,6 MB]
103. Rozbor a čtení výrobních výkresů sestavení [PDF, 359 kB]
Publicita projektu