Logo školy
ISŠTE Sokolov Úvodní
stránka
e-mail, napište nám Napište
nám
Kontakt Kontakty Správa RS Správa RS
Dnes má svátek Xenie. Dnes je 27. listopad 2021
Plakát EU peníze školám

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Mechanika tekutin

Předmět: Technická mechanika
Anotace: Tlak, tlak v kapalině vyvolaný vnější silou, tlak v kapalině vyvolaný tíhou kapaliny. Statický tlak, statická, tlaková a geodetická výška, absolutní tlak, přetlak podtlak. Tlaková síla na vodorovnou stěnu. Archimédův zákon, plování těles, ponořený objem. Unášivý pohyb nádoby posuvný, hydrostatický a statický tlak v libovolném místě nádoby. Unášivý pohyb nádoby rotační, unášivý pohyb nádoby rotační, otáčející se kolem osy stálými otáčkami, dynamický tlak, rychlostní výška. Proud tekutiny, druhy proudění, průtoková rovnice. Ustálený tok ideální tekutiny, rovnice spojitosti toku pro stlačitelné a nestlačitelné tekutiny. Zákon o zachování a přeměně energie. Energie kinetická a potenciální. Bernoulliova rovnice pro průtok ideální tekutiny mezi sledovanými průřezy. Teplota, teplo a tepelný výkon, teplotní roztažnost a rozpínavost látek. Tuhé, kapalné a plynné skupenství, změny skupenství, skupenské teplo. Stavové veličiny, stavová rovnice plynů, plynová konstanta. Zákon zachování energie v termodynamice, absolutní práce, komprese, expanze. Vnitřní energie, technická práce, entalpie. Přímý tepelný oběh, obrácený tepelný oběh. Vratné změny stavu ideálního plynu, izobarická změna, Gay- Lussacův zákon. Izochorická změna, Charlesův zákon. Izotermická změna, Boyleův – Mariotteovův zákon.
Obor vzdělávání: 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
Ročník: 3.
Autor: Ing. Štěpánka Makoňová
Předmětová komise: Strojírenská
id sady: VY_32_INOVACE_11_1
Název učebního materiáluTypDatum změnyVelikost
Tlak v kapalině Dokument MS Word 2013-03-18 20:38:32 238 Kb
Statický a absolutní tlak, přetlak a podtlak Dokument MS Word 2013-03-18 20:38:32 236 Kb
Tlaková síla na vodorovnou stěnu Dokument MS Word 2013-03-18 20:38:32 305 Kb
Vztlaková hydrostatická síla Dokument MS Word 2013-03-18 20:38:32 259 Kb
Plování těles Dokument MS Word 2013-03-18 20:38:32 211 Kb
Relativní rovnováha kapalin. Unášivý pohyb nádoby posuvný Dokument MS Word 2013-03-18 20:38:32 291 Kb
Relativní rovnováha kapalin. Unášivý pohyb nádoby rotační Dokument MS Word 2013-03-18 20:39:25 274 Kb
Hydrodynamika – základy proudění Dokument MS Word 2013-03-18 20:39:25 220 Kb
Hydrodynamika – rovnice spojitosti toku Dokument MS Word 2013-03-18 20:39:25 234 Kb
Hydrodynamika – pohybová rovnice Bernoulliova Dokument MS Word 2013-03-18 20:39:25 261 Kb
Základy termomechaniky Dokument MS Word 2013-03-18 20:39:25 209 Kb
Termostatika – délková a objemová roztažnost Dokument MS Word 2013-03-18 20:39:25 234 Kb
Termostatika – skupenství látek Dokument MS Word 2013-03-18 20:40:31 244 Kb
Termodynamika – Stavová rovnice plynů Dokument MS Word 2013-03-18 20:40:31 219 Kb
Absolutní práce Dokument MS Word 2013-03-18 20:40:31 289 Kb
První zákon termodynamiky, vnitřní energie, technická práce, entalpie Dokument MS Word 2013-03-18 20:40:31 291 Kb
Druhý zákon termodynamiky Dokument MS Word 2013-03-18 20:40:31 300 Kb
Izobarická změna Dokument MS Word 2013-03-18 20:40:31 294 Kb
Izochorická změna Dokument MS Word 2013-03-18 20:40:57 292 Kb
Izotermická změna Dokument MS Word 2013-03-18 20:40:57 299 Kb
Zpět na vyhledávání | .:: DIGIT ::. úvod
Publicita projektu